managementul-hazardului-de-incendiu

Managementul Hazardului de Incendiu

Intrucat unul din principalele obiecte de activitate consta in furnizarea de usi rezistente la foc si oferirea de solutii de limitare a propagarii incendiilor prin masuri de protectie pasiva, vom aborda si etapele prin care se determina daca in proiectul dumneavoastra este necesara echiparea unei usi rezistente la foc.

In prima faza se efectueaza identificarea si evaluarea hazardului de incendiu conform normativului de siguranta la foc P118 care analizeaza nivelele de performanta specifice destinatiilor de utilizare a usii antifoc. Cerintele stricte in legatura cu siguranta generala in situatii de incendiu sunt analizate in paralel si cu normativele specifice de proiectare, executie si exploatare.

Managementul hazardului de incendiu consta in estimarea si cuantificarea hazardului asociat declansarii unui incendiu, determinat pe baza probabilitatii de producere a acestuia si a consecintelor aferente acelui incident.
 

Identificarea riscului de incendiu

 • identificarea surselor si a conditiilor de generare a flacarilor.
 • stabilirea densitatii de sarcina termica.
 • analizarea compartimentarii in cazul propagarii flacarilor.
 • stabilirea defectiunilor si verificarea integritatii stropitorilor, a sistemelor de evacuare a fumului si barelor antipanica din caile de evacuare.

 
Persoanele autorizate sa identifice potentialele scenarii de incendiu si cauzele acestora, trebuie sa detina notiuni avansate si detaliate privind procesul de combustie, siguranta generala in caz de incendiu, tehnici de prevenire si stingere a focului, dar si o buna cunoastere a interiorului cladirii.

Analiza hazardului de incendiu consta in a determina probabilitatea declansarii unui incendiu si evaluarea anticipata a pagubelor produse in urma unui scenariu de incendiu luat in considerare.

Dezvoltarea incendiului si volumul extinderii focarului initial sunt dependente de cantitatea de materiale si substante gazoase sau lichide combustibile dar si amplasarea acestora in incaperea analizata, de parametrii tehnici constructivi, de locatia imobilului, dispozitia de sisteme de evacuare a fumului si a focului si de performantele elementelor care formeaza ansamblul de masuri de protectie activa si pasiva antiincendiu.
 

Evaluarea hazardului de incendiu

 • frecventa aparitiei scenariilor de declansare a unui incendiu
 • probabilitatiile de declansare a flacarilor
 • dezvoltarea incendiului
 • probabilitatea de eroare mecanica sau tehnica a diferitelor sisteme de protectie impotriva incendiilor

 
Frecventa de combustie si probabilitatea de dezvoltare a incendiului sunt rezultatele unor statistici din evenimente anterioare ale incendiilor care au avut loc, daca exista astfel de date.
In cazul in care statisticile lipsesc, trebuie stabilite conditiile favorabile izbucnirii unui incendiu si in baza unor calcule tehnice se anticipeaza evolutia incendiului.

In urma cuantificarii aproximative a unui potential scenariu de incendiu, se evalueaza performanta sistemelor de protectie impotriva incendiilor. Performanta sistemelor inseamna eficacitatea si eficienta.

La estimarea riscului de incendiu respectiv a probabilitatii de declansare a unui incendiu si de producere a consecintelor acestuia, se au in vedere

 • gradul hazardului de incendiu identificat in imobil in functie de tipul si caracteristicile materialelor si substantelor existente
 • sursele potentiale de scanteiere/inflamare/combustie a materialelor si substantelor, imprejurarile favorizante de initiere a incendiului si masurile organizatorice luate pentru eliminarea sau limitarea la minim a aparitiei acestora
 • nivelele criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta esentiala de siguranta generala securitate la incendiu privind conformarea la foc, vizand rezistenta si stabilitatea in caz de incendiu
 • timpul necesar evacuarii si interventiei echipajelor de pompieri si medicale, sigurantei cailor de evacuare cat si al mijloacelor si personalului implicat actiuni de interventie si salvare in cazul izbucnirii incendiului
 • nivelul de dotare cu usi rezistente la foc si mijloace de protectie activa impotriva incendiilor (sprinklere, extinctoare etc) pentru prevenirea si stingerea incendiilor, performantele acestora si starea de functionare
 • dimensionarea, forta de interventie si de salvare a serviciilor private pentru situatii de urgenta proprii eficienta acestor servicii sau a celor cu care sunt incheiate conventii servicilor publice pentru situatii de urgenta din localitatea in care este amplasata constructia
 • existenta instalatiilor auxiliare (alimentare cu apa, gaze combustibile, energie electrica si termica, de ventilatie si climatizare), performantele, starea de functionare si intretinerea acestora;
 • numarul persoanelor ocupante si nivelul de instruire pentru personalul angajat cat si de informare pentru clienti
 • alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea incendiilor