Usile Antifoc si Categoriile de Risc de Incendiu

Necesitatea usilor antifoc apare ca urmare specificatiilor proiectantului sau al inspectorului desemnat cu respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Pe langa cerintele impuse de legislatia in vigoare pentru normele de protectie a muncii si pentru siguranta publica, usile rezistente la foc pot fi utilizate si din initiativa proprie a oricarei persoane ce are in vederea protejarea unor bunuri si marfuri de valoare sau doar pentru siguranta sa si a familiei sale.

Inspectorii PSI prevad montarea de usi rezistente la foc in spatiile unde riscul de generare a unui incendiu este ridicat.

 
Clasificarea hazardului de incendiu se face in 2 segmente principale:

 1. Imobilele civile din sectorul public caracterizat de traficul pietonal intensiv poate prezenta risc de incendiu.
 2. Fabricile si halele de productie din sectorul industrial in care se gasesc chiar si in numar mic utilaje, sisteme mecanice si electrice care fac parte din obiectul de activitate, se exprima prin categorii de pericol de incendiu.

 

SECTORUL PUBLIC

Montarea usilor antifoc in acest segment se stabileste dupa riscul de incendiu categorizat in functie de densitatea sarcinii termice calculate si dupa destinatia de utilizare a usii.

In functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu poate fi:

 • Mare = densitatea sarcinii termice depaseste 840 MJ / m2.
 • Mijlociu = densitatea sarcinii termice se situeaza intre 420 si 840 Mj / m2.
 • Mic = densitatea sarcinii termice este sub 420 MJ / m2.

 
In functie de destinatia de utilizare si aplicatiile desfasurate in spatiul respectiv, imobilele din sectorul public se clasifica in urmatoarele riscuri de incendiu:

 • Mare = incaperi in care se depoziteaza sau se folosesc in mod curent materiale inflamabile. Exemple: produsele petroliere, tuburi de oxigen, gaze, produse de papetarie, materiale lemnoase uscate, depozite de materiale de constructii, produse de papetarie, arhive, bibilioteci samd.
 • Mijlociu = spatiile in care se lucreaza cu foc deschis sau scanteiere. Exemple: bucatarii industriale, centrale termice, restaurante etc.
 • Mic = oricare alte spatii cu minimum de expunere la foc, incaperi cu nivel de umiditate medie constanta, etc.

 
In oricare din mediile mentionate mai sus cu riscul de incendiu corespunzator, prezenta sistemelor de stingere a incendiilor scade gradul de risc la o treapta inferioara, iar per ansamblu, din toate compartimentele avute in vederea riscului de incendiu, cel mai mare risc il va avea spatiu care reprezinta ce putin 30% din volumul acestora.
 

SECTORUL INDUSTRIAL

La cladirile din segmentul industrial clasificarea pericolului de incendiu implica analizarea activitatii desfasurate, ulterior stabilindu-se gradul de risc de incendiu dupa capacitatile de combustie ale materialelor manipulate sau depozitate, dar tinandu-se cont si de densitatea sarcinii termice.

Astfel se definesc urmatoarele categorii de pericol de incendiu care inseamna:

 • categoria A → pericol de incendiu si explozie volumetrica corespondente riscului de incendiu foarte mare. Pericolul de incendiu aferent acestei categorii face referire la substantele cu aprindere sau explozie cauzate de simpla expunere la oxigenul din aer, apa sau alte substante sau materiale. Pericolul de incendiu din aceasta categorie este reprezentat si de:
  • lichidele cu temperatura de combustie a vaporilor pana la 28 de grade Celsius.
  • gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie pana la 10%.
 • categoria B → pericol de incendiu si explozie volumetrica corespondente riscului de incendiu foarte mare. In aceasta categorie a pericolului de incendiu se cuprind urmatorii factori:
  • lichide cu temperatura de combustie a vaporilor cuprinsa intre 28- 1000 de grade Celsius.
  • gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie mai mare de 10%.
  • pulberi, fibre sau praf cu degajare in forma de suspensie in cantitati ce pot genera deflagratii la contactul cu oxigenul din aer.
 • categoria C → pericol de incendiu corespondent riscului mare de incendiu. Aici intra toate substantele si materialele inflamabile in stare solida sau lichida cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100 de grade Celsius.
 • categoria D → existenta si utilizarea focului deschis sub orice forma, in absenta substantelor inflamabile, corespondent riscului mediu de incendiu. Categoria D de pericol de incendiu include urmatoarele:
  • substante sau materiale fara caracter inflamabil in stare fierbinte sau incandescente.
  • substante cu emisii de radiatii termice, foc sau scantei.
  • substante sau materiale in stare solida, lichida sau gazoasa ce se ard in calitate de combustibil.
 • categoria E → existenta si utilizarea unor materiale sau substante neinflamabile cu temperaturi proprii scazute sau existenta si utilizarea substantelor combustibile cu umiditate proprie de peste 80%, corespondent riscului mic de incendiu. Corespunde mediilor cu substante sau materiale incombustibile in stare rece sau materiale combustibile in stare de umiditate inaintata (peste 80%), ori ambalaje pentru lichide incombustibile, astfel incat posibilitatea aprinderii lor este exclusa.