usi antifoc industriale

Agrement Tehnic Usi Industriale Rezistente la Foc

Usile industriale rezistente la foc de tip rulou, sectionale, culisante orizontal/vertical vor fi prevazute in proiecte in conformitate cu prevederile Normativului de Siguranta la Foc a Constructiilor indicativ P118-99, precum si a celorlalte reglementari tehnice de specialitate aplicabile.
 

Productie si control

Fabricarea usilor industriale rezistente la foc de tip rulou, sectionale si culisante orizontal / vertical se face in sistemul de asigurare a calitatii in concordanta cu cerintele CSN EN ISO 9001:2009 emis de TUV SUD CZECH SRO sub nr 05.485.116 cu valabilitate 19.01.2015.

Materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor sunt verificate de catre producator pentru a corespunde din punct de vedere calitativ.

In vederea asigurarii calitatii, producatorul urmareste:

  • intern unitatii: realizarea produselor in conformitate cu prevederile ISO 9001:2008, prin autocontrol;
  • extern unitatii: control efectuat de catre un organism neutru autorizat.

 

Conditii de fabricare

Calitatea constanta a usilor industriale rezistente la foc este asigurata si garantata de producator prin rapoarte de incercari si certificate de calitate ce vor fi livrate beneficiarului odata cu produsele solicitate.

Fabricarea este asigurata cu un sistem propriu de autocontrol conform CSN EN ISO 9001:2009 emis de TUV SUD CZECH SRO sub nr 05.485.116 cu valabilitate 19.01.2015.
 

Conditii de livrare

La livrare, produsele vor fi insotite de declaratia de conformitate a producatorului cu prezentul Agrement Tehnic eliberat pentru acestea, potrivit prevederilor standardului SR EN ISO 17050-1:2005:

  • Partea I – Cerinte generale si respectiv SR EN ISO 17050:2005: Evaluarea conformitatii si declaratia de conformitate data de furnizor.
  • Partea II – Documentatie suport.

Pentru depozitare de scurta sau lunga durata, producatorul va preciza datele privind conditiile depozitarii (temperatura, clasa de periculozitate etc).

Tot la livrare, produsele trebuie sa fie insotite de instructiunile de utilizare.